SPOTKANIE W ZAOLZIAŃSKIM SŁOWAKU

Członkowie Rady Artystycznej Kawiarenki Literackiej :Karolina Gonet III C i Michał Ciołek (absolwent) z okazji Dnia Języka Ojczystego 12.02.2019 roku spotkali się z nową Panią Dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie – Panią Marią Jarnot. Serdeczna rozmowa przy kawie zamieniła się w dyskusję o różnych polonistycznych obszarach naszej współpracy. Uczniowie Słowaka zauważyli , że trwa ona od 1993 roku. Zaplanowany został udział delegacji naszej Szkoły i Kawiarenki Literackiej w Jubileuszu zaolziańskiego Słowaka (X 2019). Do kalendarza naszych wspólnych projektów wpisane zostały organizowane od kilkunastu lat „syntezy maturalne” w polonistycznych plenerach (Kazimierz Dolny X. 2019). Pani Dyrektor zadeklarowała kontynuowanie aktywnego uczestnictwa zaolziańskiego Słowaka w życiu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego (Czechy – Litwa – Polska – Ukraina). Polonistyczne spotkania w „Avionie” i „U Kornela” będą dopełnieniem spotkań nad Olzą. Delegacja Kawiarenki wykorzystała czas ustaleń programowych na zorganizowaniu sesji fotograficznej w nowoczesnej i niezwykle urokliwej, jak na obiekt szkolny, przestrzeni Gimnazjum z polskim językiem wykładowym im. Juliusza Słowackiego.