DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO na ZAOLZIU

Z okazji DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO delegacja Kawiarenki Literackiej 12 lutego 2019 roku odwiedziła miejsca na czeskim Zaolziu do których podróżuje od 1995 roku z misją polskiego słowa. Wizyta rozpoczęła się od Centrum Pedagogicznego dla polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie. Przekazanie wysokokalorycznej biało-czerwonej kompozycji było okazją ustalenia wspólnych projektów, które pragniemy zrealizować w 2019 roku. Rok 2019 jest rokiem szczególnym na Zaolziu. Uroczyście obchodzić się tu będzie: ROK STANISŁAWA HADYNY – muzycznego piewcy Beskidu Śląskiego (urodzonego w Karpętnej na Zaolziu) i ROK STANISŁAWA MONIUSZKI – twórcy polskiej opery narodowej. Kawiarenka Literacka chorzowskiego Słowaka wystąpi wiosną i jesienią z programami muzyczno-poetyckimi dla młodzieży szkół z polskim językiem wykładowym i dla swojej stałej, wiernej publiczności.