Przy Gimnazjum utworzono Liceum z wydziałami: klasycznym i humanistycznym.