Informacja dotycząca ewentualnego strajku od 8.04.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, zatrudnieni w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących opowiedzieli się w referendum za przystąpieniem, począwszy od 8 kwietnia 2019 r. do bezterminowego strajku. Mimo posiadania wiedzy o zagrożeniu protestem już jesienią 2018 r., rozmowy z organizacjami związkowymi podjęte zostały stosunkowo niedawno. Niestety nie przynoszą one oczekiwanych przez pedagogów efektów.
W związku z powyższym, realnym wydaje się podjęcie strajku przez nauczycieli Gimnazjum i Liceum od najbliższego poniedziałku.
Do czasu zakończenia ewentualnego strajku w naszym zespole prowadzone będą zajęcia opiekuńcze, w czasie zgodnym z tygodniowym rozkładem zajęć, w celu wsparcia tych z Państwa, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom. Opiekę sprawować będzie dyrektor i wicedyrektor.
Egzaminy szkolne są niestety zagrożone, jednak czynię wszelkie starania, by mogły się one odbyć w podanych Państwu oraz Uczniom terminach. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie o zagrożeniu nieprzeprowadzeniem egzaminów poinformowane zostały w marcu 2019 r. Również w tej sprawie zwróciłem się dzisiaj do Śląskiej Kurator Oświaty, w kompetencjach której znajduje się wspomaganie szkół w zakresie organizacji egzaminów (art. 51 ust. 1, p. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Także dyrektorzy chorzowskich szkół i przedszkoli podjęli w tym zakresie odpowiednie działania, prowadzone pod egidą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.
Mam nadzieję, że zarówno egzamin gimnazjalny, jak i maturalny odbędą się.
Poniżej znajdziecie Państwo list Pani Śląskiej Kurator Oświaty, skierowany do dyrektorów szkół, a także list Pani Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, skierowany do rodziców uczniów. Wymienione dokumenty otrzymacie Państwo także za pośrednictwem e-dziennika.

Szanowni Państwo,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących dziękuje Państwu za wsparcie, wyrażone ustami Rady Rodziców. Rada dziękuje także za spontaniczne i piękne wyrazy poparcia płynące ze strony Państwa dzieci – uczniów obu naszych szkół. Ja także dziękuję za szacunek okazywany polskiej edukacji.
Licząc na pozytywne rozwiązanie sprawy, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku dla Szanownych Państwa.
Przemysław Fabjański – dyrektor

Listy:

ZNP- informacja o strajku nauczycieli

Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Dyrektor chorzowskiego Słowaka dla mieszkańców Chorzowa i nie tylko

Ostatnie i najbliższe dni to możliwość spotkania z geografem, podróżnikiem i dyrektorem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Przemysławem Fabjańskim, wyróżnionym niedawno Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Podróżniczo-społeczny, wolontariacki rozkład jazdy Pana Dyrektora przedstawia się następująco:

  • 26.03 – “Good morning Vietnam” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku w Chorzowie,
  • 29.03 – “Podróże mojego życia” dla gości Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie,
  • 6.04 – “Dobry Maharadża i Jego dzieci” dla nauczycieli geografii województwa śląskiego (RODN WOM – Katowice).

Zainteresowanych zaprasza Koło Geografów “Peneplena”, gdzie na trzech ostatnich spotkaniach podróżowano po Panamie i przemierzano Himalaje.

Razem przeciwko mowie nienawiści!

Serdecznie zapraszamy na II Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji 15.03.2019r.
Tym razem tematem wiodącym jest walka z mową nienawiści.

Program dnia:

1020 – rozpoczęcie w Auli Krzemienieckiej;
1030 : 1130 – warsztaty z udziałem prof.dr hab. Krystiana Markiewicza, dziennikarza Marka Czyża oraz psycholog Alicji Lizurej;
1140 : 1210 – występ dzieci ze Świetlicy Romskiej;
1230 : 1505 – dalsze warsztaty:

Mowa nienawiści w realiach szkolnych;
Kultura i historia Romów;
Stereotypy, a rzeczywistość;
Codzienny dialog kultur;

Warsztaty odbędą się w Auli Krzemienieckiej oraz wyznaczonych salach, których numery zostaną podane po części artystycznej.

Wkraczamy na planetarną terra incognita – wykład prof.dr hab. Piotra Skubały

Organizatorzy projektu EKOlogika, realizowanego w ramach olimpiady Zwolnieni Z Teorii zapraszają na wykład prof.dr hab. Piotra Skubały pt. „Wkraczamy  na planetarną terra incognita”. Wykład dotyczył będzie kwestii ściśle związanych z ekologią, a konkretniej z destrukcyjnym wpływem człowieka na środowisko. Odbędzie się on 15.03 (piątek) w Auli Krzemienieckiej w godzinach od 1530 do 1730.

Więcej “Wkraczamy na planetarną terra incognita – wykład prof.dr hab. Piotra Skubały”

Happy Human Rights Day!

Dziękujemy!

W piątek napisaliśmy w Słowaku 90 listów! Dołączyliśmy do rekordowego Maratonu, który w całej Polsce dał do tej chwili 230 000 listów! Serdecznie dziękujemy za Wasze nieocenione wsparcie i solidarność z ludźmi całego świata!

Happy Human Rights Day!
Amnesty International Team