Terminarz i instrukcja dla kandydatów starających się o przyjęcie do Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

Terminarz i instrukcja dla kandydatów starających się o przyjęcie do Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

Sposób postępowania rekrutacyjnego i terminy kolejnych etapów rekrutacji zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia 2021 r.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, prosimy o wpisanie ocen do elektronicznego systemu rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w godzinach 9.00 – 13.00 w sali 106 na parterze:

  • od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00) należy dostarczyć oryginał lub kopię świadectwa do szkoły,
  • do 14 lipca (do godz. 15.00) dostarczyć oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Do 14 lipca można zmienić wybór preferencji w systemie elektronicznej rekrutacji.

Po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty, prosimy o wpisanie ich elektronicznego systemu rekrutacji.

  • 22 lipca Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.
  • Jeśli zakwalifikowani kandydaci nie złożyli jeszcze oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, to należy to uczynić w terminie do 30 lipca do godz. 15.00.
  • Złożenie oryginałów tych dokumentów jest jednocześnie potwierdzeniem przez rodzica woli przyjęcia. Jeśli oryginały zostały wcześniej złożone rodzice nie muszą składać żadnych innych oświadczeń.
  • 2 sierpnia Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.
  • Wszelkie uwagi, prośby lub odwołania dotyczące decyzji komisji rekrutacji należy składać na adres mailowy dyrektora szkoły (slowak@slowacki.edu.pl).

Świąteczny Koncert 2020

Zapraszamy na Świąteczny Koncert uczniów, absolwentów i przyjaciół Słowaka. Nagrania zrealizowano w dniach od 11 do 18 grudnia 2020 w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie.