Pierwszy wpis do Złotej Księgi Uczniów – absolwentów szkoły