Próbna matura 2016

Uprzejmie informuję, iż w dniach 7-15 stycznia Licealiści Słowaka przystąpią do próbnych egzaminów maturalnych. Zapraszam wszystkich uczniów klas trzecich. Przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązuje:
– strój przystający sytuacji, jaką jest próba przed egzaminem państwowym (galowy lub elegancki szkolny),
– stawienie się na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem egzaminu,
– stosowanie się do przepisów prawa i procedur egzaminacyjnych,
– posiadanie materiałów pomocniczych i przyborów, określonych w komunikacie dyrektora CKE,
– posiadanie dowodu osobistego lub innego, potwierdzającego tożsamość.
Harmonogram sesji próbnej przedstawia się następująco:
7.01.2016, godz. 9.00 – język polski – PP,
7.01.2016, godz. 14.00 – biologia – PR,
8.01.2016, godz. 9.00 – matematyka – PP,
8.01.2016, godz. 14.00 – historia – PR,
11.01.2016, godz. 9.00 – język angielski – PP,
11.01.2016, godz. 14.00 – język angielski – PR,
12.01.2016, godz. 9.00 – język polski – PR,
12.01.2016, godz. 14.00 – chemia – PR,
13.01.2016, godz. 9.00 – matematyka – PR,
13.01.2016, godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie – PR,
14.01.2016, godz. 9.00 – geografia – PR,
14.01.2016, godz. 14.00 – fizyka – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – język hiszpański – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – język niemiecki – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – informatyka – PR.
Drogim Maturzystom życzę skutecznych przygotowań do czekającej Was próby.