Zajęcia opiekuńcze w czasie ferii świąteczno-noworocznych

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie ferii świąteczno-noworocznych nauczyciele (dla których nie są to dni wolne od pracy) prowadzą zajęcia opiekuńcze. Przez cały ten okres mogą odbywać się umówione wcześniej konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, konkursów i olimpiad. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka szkolna oraz sala sportowa.