Informacja dla zamierzających przystąpić do egzaminu ustnego

Drodzy Maturzyści,

Proszę, by Ci spośród Was, których warunki rekrutacyjne na uczelnie zagraniczne zawierają konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego, złożyli do poniedziałku 25 maja “Informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego” (Załącznik 28_1905).

Dokument znajdziecie  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: oke.jaworzno.pl.

Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem: slowak@slowacki.edu.pl lub oke@oke.jaworzno.pl) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Życząc Wam i Bliskim dużo zdrowia, serdecznie pozdrawiam.

Przemysław Fabjański