Życzenia w Dniu Matki

“W ciem­no­ściach po­stać mi stoi mat­czy­na,

Niby idą­ca ku tę­czo­wej bra­mie.

Jej od­wró­co­na twarz pa­trzy przez ra­mię,

I w oczach wi­dać, że pa­trzy na syna.”

/Juliusz Słowacki – “Do Matki”/

Wszystkim słowakowym Mamom w dniu ich święta, w imieniu całej społeczności Słowaka, składam najpiękniejsze życzenia i podziękowania.

Przemysław Fabjański