DEKLARACJE MATURALNE DO 7 LUTEGO 2023 r.

Ostateczny termin składania i zmiany deklaracji maturalnej upływa 7 lutego 2023 r.
W tym roku składamy tylko e-deklaracje – szczegóły na stronie OKE.
Osoby, które już złożyły e-deklarację ewentualnych zmian dokonują na wydrukowanej wersji papierowej w sekretariacie szkoły od 30.01 – 7.02.2023 r

Krzysztof Kwiecień
Wicedyrektor