Olimpiada Artystyczna

Z przyjemnością przekazuję informację otrzymaną z Komitetu Głównego olimpiady Artystycznej w Warszawie. Nasze uczennice: Zofia Sobczak, Marta Bensz, Karolina Łatka, Adrianna Majer i Katarzyna Kincel zakwalifikowały się do etapu okręgowego XL Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki. Gratulacje!
Zawody II etapu odbędą się w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniach 8-9.02.2016r.

Próbne matury i zajęcia lekcyjne dla klas III LO

Ze względu na powszechne przystępowanie uczniów klas III LO do próbnych egzaminów maturalnych, zajęcia dla klas III Liceum będą miały w dniach 11-14.01 charakter konsultacyjny w celu niedopuszczenia do powstania potencjalnych zaległości. nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Zachęcamy uczniów do intensywnego wykorzystania możliwości powtórzenia i utrwalenia wiedzy. Od piątku zajęcia dla maturzystów przebiegać będą zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
Pozostałe oddziały licealne oraz gimnazjalne przystąpią do zajęć zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych i zastępstw.

Uczniowie Słowaka pomagają młodszym koleżankom i kolegom w SP

Od jesieni 2015 roku sześcioosobowa grupa naszych Licealistów służy pomocą w nauce swoim młodszym koleżankom i kolegom – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie. Ich praca polega na indywidualnej pomocy uczniom z klas IV-VI. Pani dyrektor szkoły chwali naszych wolontariuszy za ich zaangażowanie i pasję, która pomaga w przezwyciężaniu trudności. Nasi uczniowie swą postawą wywierają pozytywny wpływ na motywację oraz zachowanie dzieci.
Gratulując pomysłu, serdecznie dziękuję Darii Malec, Mai Przystał, Zosi Sobczak, Oli Topolnickiej, Hani Zglińskiej i Mateuszowi Kale z klasy 2c.

Tzw. “Półmetek Słowaka” nie jest imprezą szkolną

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami za strony Rodziców, Dyrekcja, rm oraz Wychowawcy klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie uprzejmie informują, iż organizowana dnia 8 stycznia 2016 r. (piątek) w katowickim klubie „LIFE”, impreza młodzieżowa pod nazwą „półmetek Słowaka” nie jest imprezą szkolną.
Ze względu na nie zawsze pozytywne doświadczenia z lat poprzednich sądzimy, iż wskazane byłoby ze strony Państwa zapewnienie młodzieży pełnej opieki.
Jednocześnie prosimy o przypomnienie dzieciom, że godna postawa, postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i właściwe reprezentowanie Szkoły obowiązuje ucznia „Słowaka” przez cały czas jego nauki w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Młodzieży zaś życzymy miłej, a przede wszystkim bezpiecznej zabawy.

Spotkania rodzicielskie 7.01.2016 r.

Życząc Państwu pomyślności w Nowym Roku, uprzejmie przypominam, iż dzisiejszy, podany do wiadomości we wrześniu termin spotkań rodzicielskich pozostaje aktualny. W imieniu wychowawców klas, zapraszam Państwa o godzinie 18.00.
Przemysław Fabjański

Matematyka siłą Słowaka

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że królowa nauk to niewątpliwie jedna z domen naszej szkoły. Tym razem uczynili to gimnazjaliści: Katarzyna Kępińska, Anna Szymik, Dorota Wiechno, Przemysław Kukla, Olaf Placha, Wojciech Socha, Michał Szwej i Marcin Traskowski. cała ósemka zakwalifikowała się do zawodów II stopnia XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Gratulacje!