CINiBA zaprasza uczniów Słowaka

Swoje podwoje otwiera dla uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Dostęp do zbiorów tej supernowoczesnej placówki możliwy będzie po otrzymaniu skierowania od dyrektora AZSO, które należy przedstawić dyrektorowi CINiBA. Porozumienie pomiędzy dyrektorami to efekt współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a AZSO. Zasoby biblioteczne przeznaczone są przede wszystkim dla naszych najlepszych uczniów, czyli olimpijczyków. CINiBA czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.

Holi Mubarak!

Wszystkim uczestnikom wypraw do Indii oraz naszym indyjskim przyjaciołom z kraju Mahatmy i tym mieszkającym nad Wisłą, składam życzenia HAPPY HOLI!

Gimnazjum Dwujęzyczne zaprasza

Zapraszając absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w bezobwodowym Gimnazjum Dwujęzycznym w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie podaję informację o sukcesach naszych gimnazjalistów, plasujących ich w czołówce krajowej i wojewódzkiej. Gimnazjum zostało założone 1.09.2007 r. W latach 2008-2014 nasi uczniowie zdobyli łącznie 110 tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz 82 tytuły finalisty tychże konkursów z takich dziedzin wiedzy jak: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie. Udziałem Gimnazjalistów Słowaka jest również 5 tytułów laureata i 6 finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych gimnazjalistów (matematyka, informatyka) oraz 1 tytuł laureata (I m. w Polsce) i 1 tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej dla licealistów (j. polski, j. francuski). Absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego, kontynuujący naukę w I LO im. J. Słowackiego zdobyli już jako uczniowie Liceum 14 tytułów laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowe. Oczywiście pod koniec roku szkolnego 2014/2015 wszystkie z podanych wyżej wartości zwiększą się.
Kandydatom do Gimnazjum życzę osiągania podobnych sukcesów.

Słowak w Klubie Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz UNICEF zaprasza do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponuje organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Od 1953 roku działaniom United Nations International Children’s Emergency Fund (Fundusuz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej, co jest zbieżne z misją chorzowskiego Słowaka.
Szkolnymi koordynatorami są:
– Pani Monika Domogała – projekty krajowe,
– Pan Przemysław Fabjański – projekty międzynarodowe.