Spotkania rodzicielskie 23.04.2015

Przepraszam za pomyłkę w tekście wiadomości opublikowanej dzisiaj rano i błąd w podanej dacie spotkań.
Serdecznie zapraszam Rodziców na spotkania z wychowawcami klas, które zgodnie z terminem podanym we wrześniu rozpoczną się w czwartek o godzinie 18.00 (z wyjątkiem spotkań umówionych w innym terminie).
Rodzicom oraz przedstawicielom samorządów klasowych klas trzecich Liceum proponuję umówienie spotkania poświęconego organizacji uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Liceum Słowackiego oraz przebiegowi egzaminu maturalnego. Ewentualny termin proszę uzgodnić z Panem Wicedyrektorem Januszem Dubielem.
Przemysław Fabjański

Wspomagamy uczniów Słowaka. Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu najserdeczniejsze podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jesteśmy od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Przez kilkanaście lat działaliśmy na rzecz I L.O. im. J. Słowackiego w Chorzowie. Ufundowaliśmy Słowakowi sztandar, wydaliśmy dwie monografie szkoły (1999, 2009). W 1999 r. zorganizowaliśmy I Wielki Zjazd absolwentów wszystkich roczników a w 2009 r. II Zjazd Absolwentów Słowaka. Od wielu lat jesteśmy organizatorami wyjazdów narciarskich na Rysiance w gminie Ujsoły (rocznie około 10 obozów) oraz projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów. Byliśmy także współorganizatorem dziesiątek imprez o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). W 2005 r. przeprowadziliśmy wielką akcję mającą na celu zebranie pieniędzy na pomoc zniszczonej przez tsunami szkole na Sri Lance i od tej pomagamy naszym przyjaciołom z Galle. Wspieramy również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej. Współorganizujemy i fundujemy nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmowaliśmy także szereg mniejszych inicjatyw. Organizujemy rocznikowe zjazdy absolwenckie.
W 2007r., po zmianie statutu, sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego. Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat wspieramy młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli. W 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

Egzamin gimnazjalny wystartował

Od wczoraj nasi najstarsi gimnazjaliści “walczą” z arkuszami egzaminacyjnymi. 21 kwietnia odbył się egzamin z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Dziś nauki przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz matematyka. Jutro nasi gimnazjaliści zmierzą się z arkuszami z języka angielskiego. Z egzaminu zwolnieni są laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Trzymamy kciuki!

Ostatni dzwonek w Ogrodach Słowaka

Piątek, 24 kwietnia 2015 roku jest ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów. Już 4 maja przystąpią oni do pierwszego i jakże ważnego egzaminu w swoim dorosłym życiu – egzaminu, który stanowić będzie dla nich przepustkę na wyższe uczelnie w Polsce i zagranicą. Sesja egzaminacyjna w tym roku potrwa od 4 do 20 maja, w tym sesja ustna od 11 do 22 maja.

Uprzejmie zapraszam wszystkich tegorocznych abiturientów na tradycyjne już spotkanie w Ogrodach Słowaka pn. “Ostatni dzwonek” – w piątek o godzinie 12.00.

Pozdrawiam i mocno trzymam kciuki za Waszą maturę. dyrektor

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Liceum Słowackiego odbędzie się w piątek 29 maja 2015 roku o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Wasze Rodziny i Przyjaciół. Osoby nieobecne zapraszam po odbiór świadectwa w dniu 27 czerwca o godzinie 10.00.

Jednocześnie przypominam, że zarówno świadectwa ukończenia Liceum jak i świadectwa dojrzałości, zgodnie ze Statutem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących należy odbierać osobiście albo na podstawie upoważnienia notarialnego lub złożonego osobiście w sekretariacie AZSO w obecności co najmniej jednego z pracowników Zespołu.

Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

17 kwietnia w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się gala laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Wyjazd za szkoły nastąpi o godzinie 10.15 (zbiórka w holu głównym).
Laury w tegorocznych konkursach zdobyli: Maria Woźniak, Tomasz Sitek, Weronika Adamczak, Julia Kozłowska (język angielski), Tomasz Maroszczuk (historia), Katarzyna Kępińska (biologia), Marcin Socha, Katarzyna Kępińska (matematyka). Gratulujemy!