Nieść radość wszystkim wokół

Dominika Franki z klasy 2GDc zajęła 3. miejscew XVII edycji Regionalnego Konkursu Interdyscyplinarnego “Święta Bożego Narodzenia 2015′ w kategorii plastycznej “Lampion”. Gratulacje!

Zajęcia opiekuńcze w czasie ferii świąteczno-noworocznych

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie ferii świąteczno-noworocznych nauczyciele (dla których nie są to dni wolne od pracy) prowadzą zajęcia opiekuńcze. Przez cały ten okres mogą odbywać się umówione wcześniej konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, konkursów i olimpiad. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka szkolna oraz sala sportowa.

Próbna matura 2016

Uprzejmie informuję, iż w dniach 7-15 stycznia Licealiści Słowaka przystąpią do próbnych egzaminów maturalnych. Zapraszam wszystkich uczniów klas trzecich. Przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązuje:
– strój przystający sytuacji, jaką jest próba przed egzaminem państwowym (galowy lub elegancki szkolny),
– stawienie się na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem egzaminu,
– stosowanie się do przepisów prawa i procedur egzaminacyjnych,
– posiadanie materiałów pomocniczych i przyborów, określonych w komunikacie dyrektora CKE,
– posiadanie dowodu osobistego lub innego, potwierdzającego tożsamość.
Harmonogram sesji próbnej przedstawia się następująco:
7.01.2016, godz. 9.00 – język polski – PP,
7.01.2016, godz. 14.00 – biologia – PR,
8.01.2016, godz. 9.00 – matematyka – PP,
8.01.2016, godz. 14.00 – historia – PR,
11.01.2016, godz. 9.00 – język angielski – PP,
11.01.2016, godz. 14.00 – język angielski – PR,
12.01.2016, godz. 9.00 – język polski – PR,
12.01.2016, godz. 14.00 – chemia – PR,
13.01.2016, godz. 9.00 – matematyka – PR,
13.01.2016, godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie – PR,
14.01.2016, godz. 9.00 – geografia – PR,
14.01.2016, godz. 14.00 – fizyka – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – język hiszpański – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – język niemiecki – PR,
15.01.2016, godz. 9.00 – informatyka – PR.
Drogim Maturzystom życzę skutecznych przygotowań do czekającej Was próby.

Uniwersyteckie zajęcia dla fizyków

Grupa specjalizacji fizycznej z klas drugich Liceum udaje się dziś do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Młodzież Słowaka uczestniczyć będzie w specjalnie przygotowanych zajęciach i zapozna się z najnowszymi osiągnięciami i bazą badawczą ŚMCEiBI.

Nasi w Olimpiadzie Fizycznej

Aż trzech uczniów naszego Liceum zakwalifikowało się do zawodów teoretycznych 2. stopnia 65. Olimpiady Fizycznej. Serdecznie gratulujemy Sebastianowi Borówce, Adamowi Szreterowi i Arturowi Wyciślikowi, Ich naukowym opiekunom i Rodzicom.

Opłatek obieżyświatów

W najbliższą sobotę (19 grudnia o 17.00) spotkają się podróżujący Absolwenci i Uczniowie Słowaka. Serdecznie zapraszamy na globtroterski opłatek – jak zwykle miły i pyszny. Ryba, kojarzona tradycyjnie z wigilijną wieczerzą, podana zostanie w orientalnej oprawie smakowej.
Zgłoszenia (wraz z jednoczesną wpłatą 20 złotych) przyjmuje do środy, 16.12 Julia Greiner.
Zapraszamy do pracowni geograficzno-podróżniczej.