Potrzebni wolontariusze !!!

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w wyjątkowej inicjatywie! Znajdujący się przy ulicy Kozielskiej w Katowicach cmentarz żydowski bardzo potrzebuje Waszej pomocy. W porozumieniu z katowicką Gminą Wyznaniową Żydowską postanowiliśmy zatroszczyć się o to ważne miejsce, podejmując się posprzątania go w dniach 22 i 23 października, nie jest to możliwe bez udziału wolontariuszy. Jeżeli chcielibyście poświęcić swój czas na opiekę nad zabytkami, poszerzenie znajomości regionu oraz lekcję “namacalnej” historii zgłaszajcie się do Marii Filipiak oraz Karoliny Kisiel z klasy III A LO.

Słowak Movie

Jesienią 2018 roku wyszliśmy z inicjatywą utworzenia szkolnej telewizji – Słowak Movie. Przez lata uczęszczania do Słowaka zauważyliśmy, że co roku dzieje się tu mnóstwo ciekawych rzeczy, poczynając od dni tematycznych kończąc na wykładach specjalistów w różnorakich dziedzinach. Po pewnym czasie naszej działalności zdaliśmy sobie sprawę, że poza naszą szkołą również organizowane są ciekawe wydarzenia warte udokumentowania. Naszą pozaszkolną działalność rozpoczęliśmy od nagrania Święta Niepodległości. W późniejszym czasie nagraliśmy także film dokumentujący Peneplena Travel Festiwal oraz Chorzowski Festiwal Nauki.
Oprócz działalności szkolnej i pozaszkolnej bierzemy także udział w projektach międzynarodowych takich jak nagrywanie filmu promującego Słowaka za granicą.

Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Youtube:
https://www.facebook.com/slowakmovie/
https://www.youtube.com/channel/UCXdqA1xfyDNcbGrWE0eS1Kw

XXXIV ZLOT SŁOWAKÓW

W Krzemieńcu (Ukraina) w dniach 14 do 21 .09.2019 r. odbył się kolejny Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. Do „małej ojczyzny” naszego Patrona z okazji 210 rocznicy urodzin przyjechało 11 delegacji z Polski i Czech (Zaolzie). Gospodarzem spotkania była Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki i Rektor tej uczelni Profesor A. Łomakowicz. Opiekę organizacyjną zapewnił chorzowski Słowak. Zlot to kolejna edycja Programu: Młodych Polaków i Młodych Ukraińców Dialog Dwóch Kultur Polska – Ukraina kreującego czas tworzenia nowych relacji między sąsiadami na miarę XXI wieku. Refleksja historyczna i pamięć wspólnego dziedzictwa kulturowego, oczywiście postać i dorobek literacki Słowackiego były przedmiotem spotkania. Uczestnicy odwiedzili Słowaka w Tarnopolu, wędrowali do Paczajewa, Zbaraża, Wiśniowca i oczywiście Lwowa.

Doskonała kondycja fizyczna i intelektualna „zlotowiczów” sprawiła, że koncerty, debaty, warsztaty choreograficzne, akcja „sadźmy przyjacielu róże” w Rosarium Słowackiego dostarczyły wrażeń i nowych doświadczeń, wpisały się w biografię delegacji Słowaków z Warszawy, Otwocka, Grodziska Wielkopolskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Tarnopola, Jarosławia i Czeskiego Cieszyna. Finałem każdego dnia były „długie nocne Polaków i ukraińskich rodzin rozmowy”.

Do kolejnych wspomnień
Andrzej Król