Kalendarium roku szkolnego – informacja MEN o dacie zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo, przedstawiam komunikat jaki pojawił się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący terminu zakończenia roku szkolnego. Proszę o nieplanowanie wyjazdów młodzieży w czasie tzw. długiego weekendu.

Treść komunikatu:

“W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona.

Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

Podstawa prawna

Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Inauguracja roku akademickiego w śląskich uczelniach

Początek października kojarzy się jak co roku z rozpoczęciem roku akademickiego i uroczystościami, których już za kilkanaście miesięcy doświadczą absolwenci Słowaka A.D. 2019. Liceum Słowackiego, jako jedna z najbardziej cenionych szkół w regionie, rokrocznie uczestniczy w ważnych dla środowiska akademickiego uroczystościach inauguracyjnych. W poniedziałek, na zaproszenie JM Rektora w inauguracji 51. Roku Akademickiego w Uniwersytecie Śląskim brał udział dyrektor Przemysław Fabjański. Dyrektor i wicedyrektorzy zostali także zaproszeni przez rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dziekanów Wydziału Filologicznego, Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Całej akademickiej braci, w imieniu społeczności Słowaka, składamy najlepsze życzenia.