Inauguracja roku akademickiego w śląskich uczelniach

Początek października kojarzy się jak co roku z rozpoczęciem roku akademickiego i uroczystościami, których już za kilkanaście miesięcy doświadczą absolwenci Słowaka A.D. 2019. Liceum Słowackiego, jako jedna z najbardziej cenionych szkół w regionie, rokrocznie uczestniczy w ważnych dla środowiska akademickiego uroczystościach inauguracyjnych. W poniedziałek, na zaproszenie JM Rektora w inauguracji 51. Roku Akademickiego w Uniwersytecie Śląskim brał udział dyrektor Przemysław Fabjański. Dyrektor i wicedyrektorzy zostali także zaproszeni przez rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dziekanów Wydziału Filologicznego, Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Całej akademickiej braci, w imieniu społeczności Słowaka, składamy najlepsze życzenia.