Zmiany w terminarzach roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Słowaka,
minął kolejny tydzień zdalnego nauczania i jak na razie niewiele wskazuje na to, byśmy w bliskiej czasowej perspektywie powrócili wszyscy do szkoły. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które m.in. określa termin ferii zimowych dla wszystkich uczniów w Polsce na 4-17 stycznia 2021 r.
W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, modyfikacji ulega także terminarz roku szkolnego w Słowaku.
Termin powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych – 22.12.2020 r. pozostaje niezmieniony.
Zmianie ulegają terminy:
– klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) z 5 na 21.01.2021,
– terminu konferencji klasyfikacyjnej z 7 na 28.01.2021,
– terminu konferencji analitycznej 14.01 na 4.02.2021,
Data semestralnego spotkania z rodzicami jak na razie pozostaje bez zmian (28.01.2021), lecz organizacja tradycyjnych “wywiadówek” będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej pod koniec stycznia.

Życzę zdrowia całej społeczności Słowaka. Dziękuję w imieniu chorzowskich medyków z Zespołu Szpitali Miejskich i Szpitala Specjalistycznego (zakaźnego) za hojne, solidarne dary i bardzo ciepło pozdrawiam.

Przemysław Fabjański