Zmiany w deklaracji maturalnej, w tym zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu ustnego – do 7.02.2021 r.

Drodzy Maturzyści,
jak wiecie epidemia wywołała konieczność dokonania pewnych zmian w regułach maturalnych. Do najważniejszych należą:
– odstąpienie od ustnej części sesji egzaminacyjnej za wyjątkiem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną są zobowiązane do przedstawienia wyniku z egzaminu ustnego,
– rezygnacja z konieczności przystąpienia do egzaminu dodatkowego, składanego na poziomie rozszerzonym.
Uprzejmie przypominam, iż termin dokonywania zmian w deklaracji maturalnej upływa 7 lutego 2021 roku. Do tego dnia należy również zadeklarować konieczność przystąpienia do egzaminu ustnego.