Zmiany grup i bloków specjalizacyjnych

Ewentualne zmiany grup lub bloków specjalizacji w klasach II i III proszę zgłaszać do 18 września. Później zmian będzie można dokonać dopiero od 30 września.

Damian Straszak