Zajęcia w Dniu Edukacji Narodowej

Środa (14 października) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym, zapraszam uczniów do korzystania z konsultacji grupowych bądź indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych itd. w godzinach 9.00 – 14.00. Zapotrzebowanie na określone formy zajęć zbierali wychowawcy klas. Dla nauczycieli nie jest to dzień wolny od pracy. Profesorowie w Słowaku pozostają do Waszej dyspozycji.