Wolność Czytania z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 18 września 2020 w Kawiarni Literacka, która w nowej aranżacji powróciła na mapę ciekawych miejsc w Chorzowie, odbyła się inauguracja Wolności Czytania. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Chorzowa i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka. Od początku nie tylko organizacyjnie wspierany jest przez Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

Gościem pierwszego spotkania był nowo wybrany Rektor Uniwersytetu Śląskie prof. dr hab. Ryszard Koziołek, historyk literatury, publicysta, krytyk literacki, zaskakujący odkrywczy interpretator literatury XIX i XX wieku. Prof. Koziołek to autentyczny autorytet wśród badaczy historii literatury. Postać lubiana i ceniona przez studentów i absolwentów dawnego Wydziału Filologicznego obecnie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie z Profesorem-Rektorem poprowadzili absolwenci Słowaka, wywodzący się z kręgu polonistycznej młodzieży Kawiarenki Literackiej – Michał i Kasper Łukowicz. Michał Łukowicz to reżyser filmowy, dramaturg, twórca grupy poetyckiej „Horyzont”, doktorant Uniwersytetu Śląskiego.

Kacper Łukowicz to dobrze zapowiadający się literat nowej generacji, pierwsze pióro czasopisma SŁOWAk. Bracia nadal współpracują z Kawiarenką Literacką. Spotkanie cieszyło się żywą reakcją i zainteresowaniem publiczności, wśród której dominowała polonistyczna młodzież chorzowskiego Słowaka.

Seria ciekawych pytań zadanych profesorowi przez młodych słuchaczy sygnalizowała, że zostali przez profesora i prowadzących wciągnięci w wielkie misterium radości słuchania. Następnym etapem będzie indywidualna radość i wolność czytania odkurzonych lektur.