Specjalizacja CAMBRIDGE na poziomie B2 w klasie II liceum czteroletniego

Po uzyskaniu finansowej możliwości utworzenia dodatkowego, trzeciego rozszerzenia z języka angielskiego na poziomie B2 w klasach drugich liceum czteroletniego, zostanie zorganizowany drugi nabór uczniów do tej grupy specjalizacyjnej (B2). Uczniowie, którzy nie wzięli udziału w teście diagnostycznym w dniu 5.09.2020 r., mogą do niego przystąpić w piątek 2 października o godzinie 12.30 (zbiórka w Auli Krzemienieckiej o 12.20). Chęć udziału w teście należy zgłosić Pani Profesor Bożenie Baryle za pośrednictwem komunikatora w e-dzienniku Librus. Grupa B2 zostanie utworzona na podstawie wyników obu testów.