W Dniu Edukacji Narodowej …

Szanownym Paniom i Panom Profesorom – byłym i obecnym, Pracownikom Słowaka a także Uczniom i całej społeczności naszego Liceum składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Życzę wszystkim, by edukacja – najważniejsza dziedzina działalności każdego państwa na świecie, cieszyła się także w Polsce szacunkiem, na jaki zasługuje zarówno ze strony władz państwowych, jak i całego społeczeństwa.

Przemysław Fabjański

Koncert z okazji Dnia Edukacji odbędzie się 13.10.2021 r. o godzinie 13.30 w sali gimnastycznej. Proszę o zachowanie “ostrożności sanitarnej” – dezynfekcję dłoni, zasłanianie nosa i ust oraz utrzymanie dystansu.

14 października (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. Nie jest jednak dniem wolnym od pracy dla nauczycieli i pracowników Liceum. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów po uprzednim zgłoszeniu  przez rodziców takiej potrzeby wychowawcy klasy . 15 października (piątek) jest dniem zajęć lekcyjnych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzów uhonorowane zostały Prof. Prof. Beata Ślusarczyk i Bożena Baryła, a Nagrody Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego otrzymali Prof. Prof.: Sabina Skałka-Gawlik, Janusz Dubiel, Marta Nyznar-Zwolińska, Danuta Hornik, Tomasz Fabjański, Lilianna Myszka, Karolina Bociańska, Joanna Przybyła-Piątek, Krystian Kazimierczuk, Magdalena Klein, Andrzej Król, Damian Straszak, Sonia Kawczyk, Roman Lazar, Beata Olech-Harężlak, Krzysztof Kwiecień, Joanna Szeligowska i Jolanta Czeczota.

Za wzorową pracę Dyrektor przyznał nagrody pracownikom administracji i obsługi Liceum. Otrzymali je: Mariola Zachłod, Agnieszka Głogowska, Sebastian Dudek, Sonia Kawczyk, Zofia Kowalik, Sylwia Sendobry. Beata Kalisz i Andrzej Bobrzecki.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję. Dyrektor