Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

8 października w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które to zostały przygotowane przez Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wspólnie z Radą Młodzieżową naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Celem święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę chorób psychicznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W naszym społeczeństwie niestety wciąż funkcjonują stereotypy dotyczące osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Negatywne postrzeganie sprawia, że wielu chorych wstydzi się poszukiwać specjalistycznej pomocy dla siebie.

Obchodzenie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pozostaje wyrazem globalnej empatii z tymi, którzy doświadczyli lub doświadczają trudności w obszarze zdrowia psychicznego, pomagając tymże osobom czuć nadzieję, że z powodu swojej choroby nie będą stygmatyzowani i odrzucani.