Uroczystość Promocyjna Absolwentów – 27.05.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Rodzice,

W piątek 27 maja 2021 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku. To wspólne święto Rodziców, Profesorów i ich Uczniów – ważny z punktu widzenia edukacyjnego i bardzo ważny z wychowawczego dzień dla nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Ich Rodziny i Przyjaciół, delegacje klas młodszych, na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 17.00 Hejnałem Miasta Chorzów.
Program uroczystości przedstawia się następująco:
1. Hejnał Miasta Chorzów.
2. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, “Gaudeamus igitur” – pieśń społeczności akademickiej.
3. Hymn Państwowy.
4. Przywitanie przybyłych Gości.
5. Ceremonia przekazania Sztandaru Liceum.
6. Rocznicowa refleksja na Stulecie Słowaka.
7. Wystąpienie Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
8. Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów.
9. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień:
– Honorowego Tytułu Primus Inter Pares,
– Honorowego Tytułu Absolwent Roku,
– Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów,
– Wpisu do Złotej Księgi Olimpijczyków,
– Nagrody dla byłego Przewodniczącego Rady Młodzieżowej,
– Nagród Dyrektora Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego,
– Nagród Wychowawców Klas.
10. Wręczenie świadectw.
11. Wystąpienia Absolwentów Rocznika 2022.
12. Hymn Szkoły.
13. Wyprowadzenie Sztandaru
14. “Pamiętajcie o ogrodach” – pieśń na pożegnanie Absolwentów r. 2022.
15. Zakończenie uroczystości i muzyczne impresje zespołów #Grajmywszkole.