Uniwersytet Śląski dla informatyków

Uniwersytet Śląski zaprasza na warsztaty wszystkich uczniów pragnących poszerzyć widzę oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie
– użytkowania systemu operacyjnego Linux,
– łączenia komputerów w sieci: ssh, nfs,
– elementów programowania w językach: bash, Tcl, Python,
– symulacji komputerowych zjawisk fizycznych i ich animacji z wykorzystaniem pakietu Lammps.

Zajęcia są nieodpłatne. Odbywać się będą raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe, przez okres dwóch miesięcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów. Ilość uczestników jest ograniczona.

Wszystkich chętnych prosimy zgłaszać na adres: anna.majtyka@us.edu.pl