Uniwersyteckie powtórki przedmaturalne

Jeszcze tylko przez kilka dni trwać będą zapisy na sześciomiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, czyli kursy, w trakcie których uczniowie mogą przygotować się do matury z pomocą wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kursy starują w drugim tygodniu listopada i potrwają do końca kwietnia.

Misją Uniwersytetu Śląskiego jest merytoryczne i mentalne wsparcie uczniów w ich przygotowaniach do zdawania egzaminu maturalnego. Kursy wyróżnia uniwersytecki poziom dydaktyki i wysoka skuteczność – absolwenci osiągają wyniki przewyższające średnią punktację w kraju i dostają się na wymarzone kierunki studiów. Dla uczniów jest to także znakomita okazja do poznania uczelni, wczucia się w klimat studiowania oraz oswojenia z bardziej akademickim stylem nauczania.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w wygodnych porach popołudniowych i trwać 2,5 godziny zegarowej. Miejscem kursowych spotkań są sale Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Przyrodniczych w Katowicach.

W ofercie znajdują się m.in. przedmioty:

  • język polski – poziom podstawowy,
  • język polski – poziom rozszerzony,
  • matematyka – poziom podstawowy,
  • matematyka- poziom rozszerzony,
  • biologia,
  • chemia,
  • geografia,
  • historia,
  • wiedza o społeczeństwie.

Harmonogram kursowych zajęć oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/uniwersytet-maturzystow/6-miesieczne-intensywne-kursy-maturalne/

Organizatorem jest Uniwersytet Śląski Maturzystów działający w Uniwersytecie Otwartym UŚ, od lat zajmujący się organizacją kursów przygotowujących uczniów do majowych zmagań.