Spotkania rodzicielskie 3.11.2022

Zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości we wrześniu 2022 r., serdecznie zapraszam Rodziców na dzisiejsze (potwierdzone przez wychowawców) spotkania z wychowawcami klas, które rozpoczną się o godzinie 18.00 w siedzibie Liceum.

Przemysław Fabjański