Test diagnostyczny egzaminu maturalnego

W przyszłym tygodniu (w środę) planowane jest rozpoczęcie przeprowadzenia testu diagnostycznego egzaminu maturalnego, częściowo w formie stacjonarnej. Gdyby jednak zagrożenie epidemiczne wzrosło, próba może zostać odwołana. Niestety, ze względu na bezwartościowe dane dotyczące liczby zakażeń w poniedziałki, może to nastąpić nawet we wtorek, na podstawie analizy danych z tego dnia (liczba zakażeń, współczynnik R). Gdyby tak się stało, przystąpimy do próby zdalnej.

Do nieobowiązkowej próby egzaminu w formie stacjonarnej przystępują uczniowie, którzy wyrazili swą wolę poprzez przesłanie zgłoszenia. O tej formie rejestracji zostali powiadomieni uczniowie klas maturalnych w następujący sposób:

– 19.02 – informacja wstępna za pośrednictwem dziennika Librus,

– 22.02 – informacja bezpośrednia na obowiązkowym spotkaniu z Dyrektorem Liceum (w obecności przedstawicieli klas),

– 24.02 – informacja wraz z linkiem rejestracyjnym przekazana za pośrednictwem dziennika Librus,

– 24.02 – informacja przekazana rodzicom uczniów za pośrednictwem dziennika Librus,

– 24.02 – informacja przekazana wychowawcom klas trzecich za pośrednictwem wewnętrznego sytemu komunikacji mailowej.

Próba odbędzie się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS i instrukcją wewnętrzną Dyrektora U I LO, uwzględniającą specyfikę szkoły.