Sukces Marcina Wicika – geografia

Marcin Wicik (absolwent klasy 3B) w wyniku rekrutacji  na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną ( IGEO – Quebec City – Kanada) zajął piąte miejsce w kraju i jest rezerwowym na zawody międzynarodowe. Marcin weźmie udział wraz z trzema innymi laureatami 44 Olimpiady Geograficznej w zawodach Olimpiady Bałtyckiej, które rozegrane zostaną w Rydze.