Spotkania dla zainteresowanych studiami zagranicznymi

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu studiami za granicą, zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielką OPEN FUTURE.
Spotkania odbędą się online /platforma MS Teams/, w salach lekcyjnych, podczas godzin wychowawczych według planu:

13.X. (środa) – godz. 5) 12.30 – klasa 3aIII (L.W) + 3dIII (L.W)

21.X. (czwartek) – godz. 4) 11.25 – klasa 3bIII (L.W) + 3eIII (L.W) + 3cIII (WF).

Linki do spotkań udostępnia nauczyciele języka angielskiego lub wychowawcy.