Rok po powstaniu miasta Królewska Huta otwarto w nim wielowyznaniową, prywatną szkołę dla chłopców Privat Familien Vereinsschule

W 1872 r. przejęło ją miasto, a na jej bazie utworzono Gimnazjum, które 15 października 1877 zainaugurowało swoją pracę, natomiast w 1884 r. zostało upaństwowione.