Rekolekcje wielkopostne w Słowaku

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Akademickim ZSO, organizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, odbywać się będą w następującej formule:

  • Gimnazjum Dwujęzyczne – 12-13 marca – od godziny 10.00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 113; 14 marca – od godziny 10.00 w kościele pw. św. Jadwigi przy ul. Wolności 13. Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się w godzinach 7.35-9.25. O godzinie 9.35 gimnazjaliści pod opieką wyznaczonego nauczyciela udają się pieszo do MORiS lub kościoła. Rekolekcje zakończą się o godzinie 14.00. Rodzice proszeni są o zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu do domu z siedziby MORiS lub z kościoła. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie rekolekcji odpowiadają organizatorzy rekolekcji. 12-14 marca są dla Gimnazjalistów dniami wolnymi od sprawdzianów pisemnych i ustnych.
  • Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące – 19-21 marca – od godziny 9.00 w kościele pw. św. Jadwigi przy ul. Wolności 13. Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się w godzinach 12.30-15.05. Licealiści samodzielnie zbierają się w kościele. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie rekolekcji odpowiadają organizatorzy rekolekcji. 19-21 marca są dla Licealistów dniami wolnymi od sprawdzianów pisemnych i ustnych.