Razem przeciwko mowie nienawiści!

Serdecznie zapraszamy na II Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji 15.03.2019r.
Tym razem tematem wiodącym jest walka z mową nienawiści.

Program dnia:

1020 – rozpoczęcie w Auli Krzemienieckiej;
1030 : 1130 – warsztaty z udziałem prof.dr hab. Krystiana Markiewicza, dziennikarza Marka Czyża oraz psycholog Alicji Lizurej;
1140 : 1210 – występ dzieci ze Świetlicy Romskiej;
1230 : 1505 – dalsze warsztaty:

Mowa nienawiści w realiach szkolnych;
Kultura i historia Romów;
Stereotypy, a rzeczywistość;
Codzienny dialog kultur;

Warsztaty odbędą się w Auli Krzemienieckiej oraz wyznaczonych salach, których numery zostaną podane po części artystycznej.