STANDARYZACJA MATURALNA Z GEOGRAFII I WOS – 25.03

W poniedziałek 25.03 o godzinie 1000 w Auli Krzemienieckiej odbędzie się standaryzacja maturalna (czyli dodatkowy próbny egzamin maturalny) z geografii i WOS. Egzamin zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela OKE oraz sprawdzony przez egzaminatorów OKE. Z geografii do egzaminu może przystąpić 20 osób, z WOS 19. Lista geografów zostanie ustalona na zajęciach specjalizacyjnych podczas sprawdzianu maturalnego nr 5 – 15.03.