Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkole i zmiana terminu egzaminów maturalnych

Minister Edukacji Narodowej podał nowe terminy dotyczące organizacji roku szkolnego oraz sesji egzaminacyjnej. Zajęcia szkolne przez co najmniej kolejny miesiąc, czyli do 24 maja 2020 r. odbywać się będą w trybie zdalnym.
Podano także terminy egzaminów maturalnych, które jak mamy nadzieję, okażą się możliwe do zrealizowania. Sesja ma się rozpocząć 8 czerwca i potrwać do 29.06. Egzamin dodatkowy dla osób, które z uzasadnionych przyczyn (np.: choroba, wypadek losowy) nie mogły przystąpić do egzaminów w terminie czerwcowym, zaplanowano na 8-14 lipca 2020 r., zaś egzamin poprawkowy na 8 września. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowy, maja zostać podane do 11 sierpnia. Według zapowiedzi, rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 r.