Projekt “Kierunek Medycyna”

W dniach 18 i 19 kwietnia wolontariusze z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA) przeprowadzą w szkole zajęcia w ramach projektu “Kierunek Medycyna”. Wezmą w nich udział klasy biologiczno – chemiczne oraz maturzyści realizujący program rozszerzony z biologii.

Danuta Hornik