DZIEŃ OTWARTY W SŁOWAKU 22.04.2023 R.

Dyrektor i Rada Młodzieżowa Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie serdecznie zapraszają Uczniów klas ósmych szkół podstawowych (zapraszamy także Rodziców) na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Liceum, Grona Pedagogicznego oraz Rady Młodzieżowej.
Spotkania w ramach Dnia Otwartego Słowaka rozpoczną się w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00.
W zależności od aury, zapraszamy do holu głównego szkoły lub Ogrodów Słowaka.
Dzień Otwarty Słowaka będzie okazją do prezentacji kryteriów rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, systemu kształcenia oraz najnowszych osiągnięć uczniów Liceum, a także form współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami. Tradycyjnie będzie również okazja do zwiedzenia modernistycznego budynku Liceum Słowackiego, odbycia slajdowej podróży do Azji, uzyskania informacji o projektach realizowanych przez Liceum, a także wsłuchania się w nutę Juliuszowego “Testamentu …”.
Zapraszając w imieniu społeczności chorzowskiego Słowaka – pierwszej szkoły na Śląsku objętej dydaktycznym patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Złotej Szkoły w ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, łączę wyrazy szacunku, zaś Uczniom życzę sukcesów, przede wszystkim na egzaminie ósmoklasisty oraz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.