Miłosz Grzondziel z klasy III C laureatem Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Miłosz Grzondziel zdobył tytuł laureata XII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku co jest jednoznaczne z przyznaniem indeksu Uniwersytetu Śląskiego (Złoty Indeks). Praca, którą napisał w ramach Olimpiady, nosi tytuł: “ Modernistyczna architektura świecka w międzywojennym Chorzowie i Zabrzu”.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej informacji o Olimpiadzie: https://owogs.bs.katowice.pl/?p=1910