Konkurs literacki “Punkt krytyczny”

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej organizuje kolejną edycję konkursu na recenzję literacką i opowiadanie. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2017–2019 reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej.

Termin zgłaszania prac upływa 30.05. Pracę należy wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice). Więcej informacji tutaj.

Zachęcam do udziału w konkursie!