Konkurs literacki “Punkt krytyczny”

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej organizuje kolejną edycję konkursu na recenzję literacką i opowiadanie. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2017–2019 reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej.

Termin zgłaszania prac upływa 30.05. Pracę należy wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice). Więcej informacji tutaj.

Zachęcam do udziału w konkursie!

Finalistka XXI Olimpiady Filozoficznej

Miło mi poinformować, że Jadwiga Mozgol z klasy 3D została finalistką XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Zawody III stopnia odbędą się 13.04.2019 w Warszawie. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Kwalifikacja do zawodów II stopnia Olimpiady Filozoficznej

Miło mi poinformować, że Jadwiga Mozgol z 3D zakwalifikowała się do zawodów rejonowych XXXI Olimpiady Filozoficznej pracą pisemną “Czy sztuka jest demokratyczna? Rozważania o roli sztuki i estetyki w kształtowaniu się postaw politycznych”.

II etap zmagań odbędzie się 16.02.2019 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie informacyjne o Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych na UŚ

20 czerwca (środa) o 11.25 w Auli Krzemienieckiej odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone studiowaniu w Kolegium Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych licealistów!

Kolegium ISM powstało jako rezultat połączenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP). W ramach ISM można studiować na prawie wszystkich kierunkach Uniwersytetu Śląskiego. Studenci mogą łączyć kierunki ścisłe z humanistycznymi, różne kierunki humanistyczne i różne kierunki ścisłe, a także wybrać kierunek wiodący i uzupełnić go o wybrane przedmioty – możliwości są niemal nieograniczone!