Klub Myśli Ekologicznej i Uniwersytet Śląski zapraszają do zielonych miast

Uniwersytet Śląski, Klub Myśli Ekologicznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia serdecznie zapraszają już dziś (wtorek – 18.30) na spotkanie z Gil Peñalosa z Toronto (światowy autorytet w dziedzinie tworzenia demokratycznych i przystępnych mieszkańcom przestrzeni miejskich). Będziemy rozmawiać o zielonych miastach idealnych. Z jakich rozwiązań możemy korzystać w polskich miastach w celu uczynienia ich bardziej przyjaznym dla ludzi? Porozmawiamy o takich projektach gościa jak „3-30-300”, „8 80 Cities”, „Ciclovia / Open Streets”.

Wydarzenie można oglądać na kanałach:

– YouTube (wersja PL): https://www.youtube.com/watch?v=3fv70ZQcRQw&feature=youtu.be

– Facebook (wersja oryginalna): https://www.facebook.com/klubmyslieko/