Groźne zjawiska pogody jako efekt zmian klimatycznych

Uczniów specjalizacji przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) z klasy drugiej zapraszamy na spotkanie z Panią Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie rozpocznie się w Auli Krzemienieckiej o godzinie 10.20.