Festiwalowy Dzień Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy uczniów Słowaka do udziału w Festiwalowym Dniu Wolontariatu. Młodzież naszych szkół jest od dłuższego czasu kojarzona z aktywnym uczestnictwem w różnych projektach pomocowych – w kraju i zagranicą. We wtorek (8.12, sala 213) zapraszamy zainteresowanych na spotkania z naszymi dzielnymi wolontariuszami według nastepującego porządku:
10:20-11:00 – Maciej Mańka – wolontariat w Chigwell koło Londynu
11:05-11:20 – Tomasz Sojka – wolontariat w szkole windsurfingowa N1SURF w Karolinowie
11:25-11:50 – Tola Kotkiewicz – Baltica – wolontariat na międzynarodowych zawodach konnych w Ciechocinku
11:55-12:20 – Karol Ulman – wolontariat w Cheltenham, Wielka Brytania
12:30-13:15 – Joanna Jędrzejczyk – wolontariat na rzecz biednych w domu Matki Teresy w Madrycie, Hiszpania.
Od 15.45 zapraszamy na spotkania z wolontariuszami reprezentującymi Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “MAITRI”, Polską Akcję Humanitarną, Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl oraz Koło Geografów “Peneplena”, którzy opowiedzą o działalności humanitarnej Polaków na innych kontynentach.
zapraszając na wszystkie festiwalowe wydarzenia, informuję, że uczniowie uczestniczący w popołudniowo-wieczornych prelekcjach mogą być zwolnieni z pytania i kartkówek w dniu następnym.