Eliminacje szkolne Olimpiady Ekologicznej: 9 stycznia 2023

9 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 odbędą się eliminacje szkolne XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Miejsce: sala 204, zbiórka pod salą o 9:50.
Zgłoszenia chętnych proszę wysłać za pomocą Librusa do środy 4.01.2023 r. do swoich nauczycieli biologii.
Informacje dodatkowe zamieszczone są na stronie http://ekoolimpiada.net.pl/

Danuta Hornik