Egzaminu gimnazjalnego nadchodzi czas

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. przeprowadzony zostanie egzamin w klasie trzeciej gimnazjum. Życząc naszym Gimnazjalistom połamania piór (oczywiście napełnionych czarnym atramentem), zapraszam przed wyznaczone sale egzaminacyjne każdego dnia o godzinie 8.15.

Przypominam wszystkim zdającym, iż obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.