Dystrybucja świadectw dojrzałości

Szanowni Absolwenci, uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół 9 lipca do godziny 1200. Wcześniej, bo już od ok. 9.30 dostępne będą dla maturzystów w serwisie ZIU. Aby uzyskać wgląd do wyników, należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym przez dyrektora) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Po odbiór oryginałów zapraszam 9.07.2024 r. o godzinie 13.00 (do 15.00) w następujących salach: 4a – 209, 4b – 208, 4c – 207, 4d – 206, 4e – 204.

Przemysław Fabjański