Dni wolne od zajęć lekcyjnych 4-7 maja

Przyszły tydzień jest wolnym od zajęć lekcyjnych w naszej szkole. Bezpośrednio po Święcie Konstytucji 3 Maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Na czas egzaminów, do których przystępują wszyscy bądź większość abiturientów, szkoła jak co roku zamyka swe podwoje dla młodszych uczniów, zaś nauczyciele zatrudnieni są w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu. Zgodnie z obowiązującym prawem i informacją przekazaną całej szkolnej społeczności we wrześniu 2020 r., cały przyszły tydzień będzie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Wszystkim uczniom życzę odpoczynku od trudów codziennej zdalnej nauki i “naładowania akumulatorów” przed ostatnimi tygodniami roku szkolnego. Odpoczywając pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu wszystkich sanitarnych reguł.

Rodzicom i Uczniom życzę dużo zdrowia. Przemysław Fabjański