Dla Maturzystów – Ostatni Dzwonek

Dobiega końca kwiecień, niezwykły w tym roku szkolnym i w 99-letniej historii naszej Szkoły. Podobnie jak w roku ubiegłym mija nam kwiecień, jakiego wcześniej nie znaliśmy, wypełniony wizualną i akustyczną próżnią szkolnych korytarzy. O nadchodzących egzaminach przypominają nam jedynie budzące się z zimowego letargu słowakowe Ogrody, racząc nas barwami kwitnących forsycji i żonkili.

A to oznacza, że dla niektórych zbliża się OSTATNI DZWONEK – dzień zakończenia nauki dla uczniów klas trzecich. Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszam w najbliższy piątek (30.04.2021) o godzinie 12.00 na transmisję refleksyjnego, przedmaturalnego spotkania w Ogrodach Słowaka.

Za tydzień matura. Rozpoczynamy egzaminem z języka polskiego, na który zapraszam 4 maja o godzinie 8.15. Komunikat logistyczny (sale, wejścia, środki ostrożności itp.) zostanie podany pod koniec tygodnia.

Proszę o zachowanie ostrożności, unikanie zbędnych kontaktów, które mogłyby skutkować zagrożeniem życia i zdrowia innych osób. Na egzamin mogą przybyć wyłącznie osoby zdrowe i niepoddane kwarantannie bądź izolacji.

Życzę zatem dobrego zdrowia i optymizmu. Przemysław Fabjański